یک استراتژی خوب برای بازاریابی:

اگر یک محصول یا خدمت عالی دارید برای شناساندن آن به مردم مدتی آن را رایگان عرضه کنید.هنگامی که همه یا بخشی از محصول خود را رایگان عرضه می کنید کیفیت کالا یا خدمات شما برای مردم اثبات می شود. ان ها محصولات شما را با کمال میل امتحان  می کنند چون  قرار نیست ریسکی بکنند و هم چنین این روش یک روش قدرتمند برای بازاریابی نیز هست چون کسانی که کالای با کیفیت شما را امتحان کرده اند آن را به دوستان خود نیز پیشنهاد می کنند و حتما می دانید بازاریابی دهان به دهان قدرتمند ترین روش بازاریابی نیز هست.