یک از بزرگترین موانع برای موفیت حریم امن است.ما در طول سال ها به انجام دادن کار های تکراری عادت کرده ایم و علاقه ای هم به تغییر دادن آن نداریم.جالب اینکه در بسیاری از موارد حتی میدانیم کارمان اشتباه است.به قول  یکی از دوستان من با همین کار الانم اگر جه اشتباه هم باشد خو گرفته و با تمامی پیامد های آن آگاه و با آن سازگار شدم.حالا اگر روشمو عوض کنم ممکنه فلان بشه یا شاید شرایطم از اینم بدتر بشه یا معلوم نیس کارم بگیره یا نه و... و آخرش میگه ما نه پاداش این کار رو خواستیم و نه تحمل سختیاشو داریم.ولی کمتر کسب و کاری بدون ریسک کردن به موفقیت رسیده. در قسمت بعد دو داستان متفاوت از ریسک کردن و نکردن رو براتون تعریف می کنم.