بهترین روش برای سرمایه گذاری پول چیست

یک مطالعه پیرامون چند شرکت با رشد بسیار سریع نشان داد بهترین جایی که می توان پولتان را در آن سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری برای بهتر کردن خدمات و کیفیت کالا یا خدمات به هر نحو ممکن است.غالبا کالا های با کیفیت فروش خوبی نیز دارند.این سرمایه گذاری بسیار بهتر از بورس یا مسکن یا بازار ارز است.