فک میکنید وجود منابع  عظیم طبیعی مثل نفت و گاز یا غیره یک نعمت بزرگ محسوب میشوند یا یک بلا؟چرا خیلی ها از کلمه نفرین نفت استفاده می کنند؟فکر میکنید چرا نفت در بعضی از کشور ها باعث عقب افتادگی ان کشور می شود؟نظرتان را با ما در میان بگذارید